Interpunkcja języka włoskiego. Teoria i praktyka [3321-M1S20KJ01]

The exam space will be available from 2022.06.21 14:00 to 2022.06.21 16:00

Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część II: Morfologia - wykład [3321-Z1N19GOMW]

The exam space will be available from 2022.06.28 15:00 to 2022.06.28 17:00

Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część II: Morfologia - wykład [3321-Z1S19GOMW]

The exam space will be available from 2022.06.27 15:00 to 2022.06.27 17:00

Fonetyka języka niemieckiego [3302-FN2-L gr:1]

The exam space will be available from 2022.06.13 10:00 to 2022.06.13 11:00