Technologie informacyjne mediów [2700-L-LM-Z2TIME]

The exam space will be available from 2022.05.31 19:00 to 2022.05.31 22:00

Technologie informacyjne mediów [2700-L-LM-Z2TIME]

The exam space will be available from 2022.06.26 13:00 to 2022.06.26 15:00

Usługi komercyjne w sieci [2700-L-LM-Z4USKS]

The exam space will be available from 2022.06.26 12:00 to 2022.06.26 13:00

Technologie informacyjne mediów [2700-L-LM-D2TIME]

The exam space will be available from 2022.06.22 11:00 to 2022.06.22 13:00

Usługi komercyjne w sieci [2700-L-LM-D4USKS]

The exam space will be available from 2022.06.22 09:00 to 2022.06.22 11:00

Tożsamość wizualna [2700-M-FAK-D-TW]

The exam space will be available from 2022.06.08 18:00 to 2022.06.08 20:00

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych [2700-ZSK-OG]

The exam space will be available from 2022.06.01 08:00 to 2022.06.01 10:00

Badania w PR [2700-M-DM-D4BAPR-PRM]

The exam space will be available from 2022.06.06 08:00 to 2022.06.06 10:00